WYMIANA

 1. Chęć wymiany należy zgłosić na adres BOK sklep@madamrock.pl w ciągu 10 dni od otrzymania towaru, natomiast produkt należy odesłać do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany. Po sprawdzeniu stanu magazynowego w odpowiedzi zwrotnej prześlemy instrukcje wymiany towaru oraz zarezerwujemy potrzebny model i rozmiar.
 2. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub usługą “e-przesyłka” lub paczkomat.
 3. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.
 4. Produkty powinny być odpowiednio zapakowane oraz zabezpieczone (pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą).
 5. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem).
 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
 7. Wymiana towaru odbywa się na koszt kupującego.
 8. Maksymalny czas rezerwacji towaru na wymianę to 2 tygodnie licząc od dnia poinformowania przez klienta o chęci dokonania wymiany - po tym czasie nie gwarantujemy dostępności produktu.

 9. Do przesyłki prosimy załączyć formularz wymiany.

ZWROT

Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktów, którą zawarł na odległość, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od ich dostarczenia według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827) składając stosowne oświadczenie.

 1. Chęć dokonania zwrotu towaru prosimy zgłaszać drogą mailową. 
 2. W celu sprawnego zwrotu prosimy wydrukować formularz, wypełnić i załączyć do zwracanego towaru wraz z paragonem, który jest wysyłany w każdej przesyłce. W przypadku braku takiej możliwości prosimy wypełniony formularz przesłać droga mailową , a do przesyłki załączyć informacje- dane osoby zamawiającej oraz nr zamówienia(etykiety nadawcze są często nieczytelne dlatego weryfikacja przesyłki bez danych w pudełku może znacznie się wydłużyć).  Produkt proszę wysłać na adres: : Prima Paulina Pawlak-"zwrot" ul. Warszawska 39/1 09-520 Łąck                  UWAGA, PRZESYŁKI WYSŁANE NA INNY ADRES NIE BĘDĄ ODBIERANE!
 3. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT. 
 4. Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony(pudełko proszę zapakować w papier a dopiero następnie skleić taśmą).
 5. Towar winien być zwrócony w stanie niezmienionym, w szczególności w oryginalnym opakowaniu, czysty- również jeśli chodzi o spody obuwia, bez śladów użytkowania.
 6. Koszty odesłania towaru na zwrot ponosi kupujący.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
 9. W przypadku korzystania z kodu rabatowego przy zamówieniu podane są warunki jakie trzeba spełnić- tj. minimalna kwota zamówienia, ilość zakupionych par itp. Odstępując od umowy/ dokonując częściowego zwrotu towaru, BOK weryfikuje zamówienie. W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków rabatu kwota zwrotu zostaje pomniejszona o wysokość udzielonego rabatu.
 10. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub usługą “e-przesyłka” lub paczkomat.
 11. Opakowanie ozdobne nie podlega zwrotowi.


REKLAMACJA

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny.
 2. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu.
 3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną. Zgłoszenie reklamacji nie powinno być dokonywane telefonicznie. We wiadomości e-mailowej należy opisać problem i podać dane osoby, na którą było składane zamówienie ,numer zamówienia oraz datę zakupu.Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik sklepu prześle informację z właściwym adresem, na który należy wysłać reklamowany towar wraz z opisem niezgodności towaru z umową.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Kupujący wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.
 5. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący. Jednakże w sytuacji gdy reklamacja będzie uzasadniona, koszt wysłania naprawionego lub wymienionego towaru ponosi sprzedający.
 6. Przesyłka z reklamowanym towarem winna być wysłana w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być czysty, również jeśli chodzi o spody butów, odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony.
 7. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub usługą “e-przesyłka” lub paczkomat.
 8. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania przesyłki.
 1. Reklamacji nie podlegają:
 • - naturalne zużycie obuwia,
 • - subiektywne odczucie niewygody obuwia, zapach obuwia,
 • - uszkodzenia powstałe w związku z użytkowaniem obuwia niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwym pielęgnowaniem- przemoczenia, odbarwienia,
 • - uszkodzenia mechaniczne,
 • - uszkodzenia ozdób, jeżeli element ozdobny został zgubiony lub uszkodzony,
 • - obuwie z wadami, o których konsument wiedział w chwili zakupu/otrzymania towaru.
 1. W sytuacji gdy z ekspertyzy producenta, hurtowni bądź sprzedającego wynika, iż towar nie podlega gwarancji lub reklamacji, z uwagi na fakt niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia przez Kupującego, nie ma on prawa do naprawy lub wymiany towaru, a także zwrotu kosztów jego wysyłki.
 2. Kolory towarów na zdjęciach na aukcjach są zgodne z rzeczywistymi kolorami towarów. Nie ponosimy odpowiedzialności za inny odcień koloru towaru na monitorze komputera Kupującego, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji..
 3. Sprzedający informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. m.in. z:a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej,b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.